ZBLIŻENIA. Szkice o polskich artystach - Arkady zapowiadają interesujące dla kolekcjonerów dzieło

Anda Rottenberg – autorytet w dziedzinie polskiej sztuki współczesnej – przedstawia szkice o blisko pięćdziesięciu artystach, których spotkała w swoim zawodowym życiu, m.in. o Stanisławie Fijałkowskim, Alinie Szapocznikow, Janie Tarasinie, Andrzeju Wróblewskim, Władysławie Hasiorze, Romanie Opałce, Annie Molskiej czy Martynie Ścibior. Wybór nazwisk – jak pisze we wstępie – jest wynikiem „przypadkowych splotów okoliczności”. Promocja książki ma mieć miejsce 10 października w trakcie 18. Targów sztuki w Warszawie . INFO