DZIEŁO SZTUKI JAKO DOBRO INWESTYCYJNE

Trwa rekrutacja na kurs Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne organizowany przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich. W trakcie zajęć wykładowcy będą kładli nacisk na prezentowanie walorów ekonomicznych obiektów artystycznych dostępnych na rynku i przekażą studentom wiedzę umożliwiającą samodzielną ocenę ich atrakcyjnościjako alternatywnych dóbr inwestycyjnych. PROGRAM