Dwie aukcje, ten sam DA i termin, ale różna tematyka, w efekcie inna reakcja kolekcjonerów!

Sopocki DA 22.08.20 zorganizował dwie aukcje "Sztuki XXI wieku" WYNIKI  oraz "Dzieł sztuki" (dawnej) WYNIKI Wprawdzie suma cen sprzedaży sztuki dawnej sześciokrotnie była większa niż współczesnej, co nie było niespodzianką. Ale jeżeli popatrzymy na indeksy w wypadku sztuki dawnej sprzedano 50% pozycji, za circa połowę sumy cen wywoławczych PIAST2-45 i PIAST3-50, to w wypadku sztuki współczesnej "poszło" do kolekcjonerów trzy-czwarte wystawionych pozycji, a suma sprzedaży prawie o 100% przekroczyła sumę cen wywoławczych PIAST2-188 i PIAST3-75. Ciekawe wnioski dla organizatora aukcji.