Informator aukcyjny DESA UNICUM 2020

Imponuje bogaty program aukcyjny na okres od września do grudnia 2020. DESA UNICUM wyraża zainteresowanie organizowaniem aukcji prywatnych kolekcji. Ze smutkiem postrzegając fakt rozparcelowywania w wyniku aukcji często gromadzonych przez lata kolekcji, dostrzegam jeden walor takich działań. W efekcie aukcji powstaje katalog, który jest wieczystym śladem kolekcjonerskiej pasji.