Komentarz Leszka Koziorowskiego, prezesa Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych

Rozpoczyna się nadzwyczajny sezon aukcyjny na rynku dawnych papierów wartościowych. Covid - 19 spowodował, że od ubiegłego roku nie odbywają się stacjonarne targi kolekcjonerskie, na których można zawsze kupić historyczne akcje, czy obligacje, a jednocześnie wyraźnie od dłuższego czasu rośnie zainteresowanie kolekcjonowaniem tych unikalnych walorów. Rynek aukcji internetowych w tej sytuacji stał się doskonałym sposobem uzupełnienia zbiorów przez kolekcjonerów, zwłaszcza, że od ponad dwóch lat pojawiają się na tego typu aukcjach coraz ciekawsze papiery i mimo coraz szerszej oferty ceny dawnych akcji i obligacji ewidentnie wzrastają. Pierwszą jesienną aukcją na OneBid będzie aukcja tematyczna zawierająca wyłącznie historyczne papiery wartościowe zorganizowana przez Salon Numizmatyczny Mateusza Wójcickiego - wskazuje Leszek Koziorowski, kolekcjoner i prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. W katalogu aukcyjnym zaprezentowane jest 228 walorów. Wśród nich znajdziemy wiele rzadkich papierów wartościowych, jak akcje Banku Ziemi Kaliskiej, czy niezwykle ceniony projekt akcji wykonany przez J. Mehoffera, czyli akcji Pierwszej Fabryki Lokomotyw S.A. Są także walory w przystępniejszych cenach, ale wciąż poszukiwane i cenione. Zapowiada się gorąca licytacji - mówi Leszek Koziorowski.