Jak pandemia zmienia muzea - rozważa Piotr Kosiewski

W artykule Muzea przyszłości na łamach "Tygodnika Powszechnego" (13.09.20) stawia więcej pytań niż odpowiedzi. Czas na zbudowanie nowych relacji muzea - kolekcjonerzy. Poczytajcie i piszcie jak być powinno - nikt za nas tego nie zrobi!