Sztuka współczesna, młoda i aktualna - CEZURA?

Nie ma jednolitej polityki kwalifikowania dzieł sztuki do wskazanych wyżej kategorii. Stosowana CEZURA 1945 dla „sztuki współczesnej” jest już anachroniczna, a w kwestii „sztuki młodej i aktualnej” panuje kompletna dowolność. Proponuję, żeby przyjąć weryfikowalne kryterium, zgodnie z którym „sztuka współczesna” to obiekty nie starsze niż 50 lat, a w ramach tej kategorii ”sztuka młoda i aktualna” to obiekty nie starsze niż 10 lat. Co sądzicie?