Po trzykroć - WYBITNE

Kolekcja osobista to dzieło wybitne, wykraczające poza zwyczajny katalog, które towarzyszy wybitnej wystawie. Praca wydana została przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu pod redakcją Marty Derejczyk i omawia wystawę Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów. Wystawa prezentowana jest w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Profesor dr hab. Paweł Banaś to wybitny naukowiec, któremu nauka o kolekcjonerstwie wiele zawdzięcza. Dlatego powtórzę jak w tytule po trzykroć - WYBITNE!