Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz dr hab. Katarzyny Zalasińskiej

Ważna książka na kolekcjonerską półkę wydana przez wydawnictwo BECK. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Przedmiotowa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi. INFO