Czas pogadać o cezurze sztuki współczesnej i innych!

W tytułach aukcji sztuki - bez zdefiniowanych kryteriów - używa się określeń sztuka: dawna, współczesna, aktualna, młoda, najnowsza, etc. Stosowana CEZURA 1945 dla „sztuki współczesnej” jest już wedle mnie anachroniczna, a w kwestii „sztuki młodej, aktualnej i pokrewnych im nazw ” panuje kompletna dowolność. Czy jest w tej materii jakaś norma, lub w wypadku jej braku tak zwany przeważający pogląd w doktrynie? Jako amator proponuję rozważyć, aby przyjąć weryfikowalne „kroczące” kryterium, zgodnie z którym „sztuka współczesna” to obiekty nie starsze niż 50 lat, a w ramach tej kategorii ”sztuka młoda, aktualna i pokrewne nazwy” to obiekty nie starsze niż 5 lat. Co o tym sądzicie?