Apel w sprawie losów ważnej dla kolekcjonerstwa placówki muzealnej

Zwracamy się do Polskiego Związku Filatelistów i wszystkich Oddziałów z prośbą o pomoc, wsparcie, interwencję i podjęcie kroków mogących wpłynąć na zmianę decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego, w sprawie przeniesienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji z Wrocławia do Lubina i scaleniu naszego Muzeum z Muzeum Historycznym w Lubinie. Dla naszego Muzeum takie działanie oznacza jego całkowitą likwidację.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest jedynym muzeum w Polsce gromadzącym zabytki związane z polską pocztą, telekomunikacją i telegrafią oraz filatelistyką. Posiada wiekowe tradycje; w styczniu 2021 roku będzie obchodziło jubileusz stulecia swojego istnienia. Zbiory naszego Muzeum liczą ponad milion dwieście tysięcy eksponatów gromadzonych od 1921 roku przez pokolenia muzealników, pasjonatów i ludzi świadomych dziedzictwa narodowego. Obecna decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o scaleniu naszego Muzeum z innym prowincjonalnym muzeum oznacza de facto całkowitą likwidację Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, którego zbiory mają według koncepcji Marszałka zasilić Muzeum Historyczne w Lubinie i w całości zostać przeniesione do Lubina.

Według oficjalnej strony internetowej Muzeum Historyczne w Lubinie powołane zostało do istnienia w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Oficjalnie zostało otwarte w połowie 2018 roku. Jest samorządową jednostką organizacyjną, funkcjonującą w ramach struktury Gminy Miejskiej Lubin. Placówka dokumentuje intensywny okres rozwoju Lubina w drugiej połowie XX wieku, prezentuje historię Wielkiej Wojny i drugiej wojny światowej. Nie jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim jak nasze Muzeum Poczty i Telekomunikacji, nie posiada ani właściwego zaplecza naukowego, ani merytorycznego do przejęcia zbiorów Muzeum o stuletniej tradycji; zbiorów interdyscyplinarnych, specjalistycznych i wymagających wiedzy i umiejętności fachowej kadry muzealniczej. W naszym mniemaniu zbiory Muzeum Poczty i Telekomunikacji zostaną w Lubinie zaprzepaszczone, może i zdewastowane przez niezapewnienie im należytej opieki muzealniczej, możliwe że ulegną trwałemu uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu. To są nasze obawy o losy muzealiów i dziedzictwa kultury polskiej. Przesądzony jest również los całego Zespołu Muzealników i Pracowników Muzeum.

Prace w Urzędzie Marszałkowskim zmierzające do unicestwienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przybrały tempo: 16 listopada t.r. Zespół dowiedział się o planach scalenia muzeum wrocławskiego z lubińskim. Tego samego dnia z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wizytował w Muzeum Poczty i Telekomunikacji dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie, Pan Marek Zawadka z towarzyszącym mu innym pracownikiem muzeum w celu oględzin zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji (zbierali informacje o zasobach naszego Muzeum, przeglądali zbiory, wystawy, magazyny, oceniali ich wielkość, pojemność i sondowali które wyposażenie naszego Muzeum zostanie zabrane). 18 listopada marszałek dolnośląski spotkał się na rozmowach z władzami miasta Lubina w sprawie przejęcia przez Gminę Lubin muzeum wrocławskiego. Inne informacje w tej sprawie nie są nam znane, a widzimy, że działania w sprawie likwidacji naszego Muzeum są podejmowane przez Urząd Marszałkowski z zaangażowaniem i determinacją. 4 grudnia radio podało oficjalną wypowiedź Urzędu Marszałkowskiego o planach przeniesienia Muzeum:

https://www.radioram.pl/articles/view/40710/Czy-Muzeum-Poczty-i-Telekomunikacji-zmieni-siedzibe

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/102706/Czy-Muzeum-Poczty-i-Telekomunikacji-zmieni-siedzibe 

PROSIMY O POMOC! PROSIMY O WŁACZENIE SĘ W RATOWANIE MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU! POTRZEBUJEMY POMOCY!  Wiemy, że bez wsparcia zewnętrznego nie będziemy w stanie uratować naszego Muzeum i zgromadzonego w nim dziedzictwa narodowego. Wiemy, że jest wiele przyjaznych nam osób i instytucji. Na nich liczymy.

Zespół Muzealników i Pracowników

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu