MUZEALNICTWO = KOLEKCJONERSTWO wywiad z profesorem Krzysztofem Pomianem

W tygodniku "Polityka" (5) rozmowa na temat książki "Le musse, une histoire mondiale", która udowadnia, że oba wspomniane powyżej obszary są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Pobiegnijcie do kiosku!