Szacunek dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej za pamięć o kolekcjonerskim rodowodzie!

Ukazało się dzieło wybitne Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński tworzył muzeum. To księga ważna dla pokazania relacji muzea - kolekcjonerzy, oby znalazło naśladowców. Serdeczne podziękowania dla dyrektora Jana Jarosza i autorki koncepcji wydawnictwa dr Marty Trojanowskiej i całego zespołu MNZP. ZOBACZ