Rok Kolekcjonerstwa 2022! Drogie Przyjaciółki i Drodzy Przyjaciele z kolekcjonerskiej niwy!

Ważnym dla kolekcjonerów wydarzeniem w 2022 roku będzie start programu Kronik@Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Portal Kronik@ zgromadzi w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. Stworzy użytkownikom internetu możliwość dostępu do zasobów, a instytucjom i prywatnym kolekcjonerom przechowywanie zbiorów w sposób bezpieczny. Winniśmy się włączyć w przygotowanie przewodnika ukazującego kolekcjonerom jak poruszać się w tym obszarze i z jakich dobrodziejstw programu mają szansę skorzystać. Nie powinno zabraknąć naszego głosu w pracach nad strukturą metadanych w części kolekcjonerskiej (ważny element digitalizacji i opisu kolekcji) oraz zasadami prezentacji w Kronik@ kolekcjonerskich zbiorów.

Mocnym akcentem roku 2022 będzie wręczenie Nagród „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego, w ramach siódmej dorocznej edycji. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody za rok 2021 w trzech kategoriach, opisanych w dostępnym na niniejszej stronie regulaminie Nagrody, jak i zapoznanie się z listą jej dotychczasowych laureatów. Podejmiemy starania, aby uroczystości towarzyszyła chwila refleksji nad stanem i perspektywami polskiego kolekcjonerstwa. Zachęcam do nadsyłania kandydatur do Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego. Inicjatywę prowadzi Muzeum w Krośniewicach, noszące jego imię i oparte o jego zbiory.

Kolekcjonerzy budując kolekcje są aktywnymi uczestnikami szybko rozwijającego się rynku aukcyjnego. Ważną rolę w analizie i prognozowaniu dziejących się nam nim zjawisk oraz budowaniu jego transparentności spełniają raporty oraz targi sztuki. Wspierajmy naszą wiedzą twórców Raportu Artinfo oraz Warszawskich Targów Sztuki i innych tego typu inicjatyw.

Aktualne – mimo upływu lat – pozostają wnioski i ustalenia seminarium „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, opublikowane na niniejszej stronie, które 20 listopada 2015 roku odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie. Są one równie ważne dla trzech środowisk: kolekcjonerów, naukowców i reprezentantów świata kultury. Zachęcam do czynnego udziału w konferencjach naukowych i organizowania wystaw w oparciu nasze kolekcjonerskie zbiory oraz publikowania dotyczących ich opracowań.

Winniśmy pamiętać o przypadającej 11 marca kolejnej rocznicy wielkiej darowizny dokonanej w roku 1920 przez wybitnego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. To symbol wkładu kolekcjonerów w budowanie potęgi naszych muzeów – od narodowych po lokalne. Postuluję, aby dzienna data podpisania wspomnianego aktu darowizny, czyli 11 marca, stała się dorocznym Dniem Kolekcjonerstwa. Biorąc pod uwagę wkład kolekcjonerek i kolekcjonerów w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa narodowego jest po temu mocne uzasadnienie.

Proszę o nadsyłanie wszelkich, nawet drobnych, wieści na temat aukcji, giełd, targów, konferencji, wystaw, wydawnictw, imprez etc.. Będę o wszystkich takich inicjatywach informował. Zasilającym mnie informacjami o kolekcjonerskich „Datach i Faktach” serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze! Zapraszam do współpracy!

Ryszard Kruk