Plan szkoleń Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na rok 2020

Tematyka niektórych może być interesująca dla kolekcjonerów. Zwracam uwagę na dwa: Szkolenie dla organizatorów i założycieli muzeów niebędących instytucjami kultury (tzw. muzea prywatne). Wprawdzie stwierdzenie, że muzeum prywatne nie jest instytucją kultury budzi zdumienie, ale szkolenie może być warte uwagi. Drugie interesujące szkolenie dotyczy Doboru technik digitalizacji. Plan 2020