Muzea Uczelniane - rozważmy współpracę, bo chyba nam po drodze!

Od lat apeluję w tej sprawie do działającego od roku 2012 Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Na stronie Stowarzyszenia opublikowano sprawozdanie z odbytej w dniach 22-23 października 2020 roku w Kielcach i Chęcinach V konferencji naukowej muzeów uczelnianych pt. „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Z przedstawionego w nim imponującego programu konferencji wynika jak wiele kwestii jest tożsamych dla muzeów uczelnianych i środowiska kolekcjonerskiego, np: metodologia badań nad kolekcjami, digitalizacja zbiorów, promocja kolekcji, wystawy i publikacje, kwestie prawne, etc. Szkoda, że nie znalazło się na konferencji kilka nawet twardych krzeseł dla kolekcjonerów. Wiadomo, że wiele zbiorów muzeów uczelnianych powstało dzięki kolekcjonerskim zbiorom. Nawiążmy kontakty - pomyślmy co możemy dla dobra dziedzictwa narodowego zrobić razem, pewnie znacznie więcej niż osobno. Może warto choćby rozważyć, aby w roku 2022, kiedy to przypadnie jubileusz 10. lecia Stowarzyszenia, zorganizować wspólną konferencję. Zachęcam kolekcjonerów i badaczy kolekcji do lektury SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI