"Spotkania z Zabytkami"

W numerze 7-8 2018 wielce interesującym także z kolekcjonerskiego punktu widzenia polecam uwadze teksty: Ocalone i utracone. O Leopoldzie Binentalu i jego kolekcji oraz Gdynia – dziedzictwo modernizmu. Warto przeczytać "od dechy do dechy"! Spis treści na: http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/artykuly/67/