Poczta poczcie nierówna!

Mamy do czynienia z dwoma sposobami traktowania przez Domy Aukcyjne tak zwanej "poczty", czyli licytowania korespondecyjnego ze wskazaniem limitu. Jedni limit trzymają "przy orderach", podnosząc oferowaną kwotę w miarę postępu licytacji na sali, inni już na wstępie deklarują kwotę oferowaną w "poczcie". Zdecydowanie opowiadam się za pierwszym wariantem!