Nagroda Klio 2017 dla kolekcjonerskiej książki!

W kategorii edytorskiej przyznano cztery wyróżnienia, w tym dla Wydawnictwa Tarzańskiego za książkę "O tatrzańskich pocztówkach" autorstwa wybitnego kolekcjonera śp. Adama Czarnowskiego. Jury Nagrody przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Szarota.