ROK KOLEKCJONERSTWA 2018

Drodzy Przyjaciele!

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To dobra okazja do prezentacji zasług naszego środowiska dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Apeluję do wszystkich, którym leży na sercu ukazanie ogromnych dokonań kolekcjonerów w tym zakresie, o włączenie się w rocznicowe obchody i podkreślanie z dumą naszych zasług! Zachęcam, byśmy uczcili ten fakt dedykowanymi rocznicy wystawami opartymi o nasze zbiory. Z ogromną przyjemnością będę o nich informował. Ze swej strony zapraszam 3 listopada 2018 roku do Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie na wernisaż wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”. Zostanie ona oparta o prywatne zbiory zgromadzone w związku z wydawaniem przez ponad ćwierć wieku rocznika „Almanach Muszyny”.

Mocnym akcentem będzie wręczenie w gościnnych progach Muzeum Narodowego w Krakowie Nagród „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego, w ramach jej trzeciej dorocznej edycji. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody za rok 2017 w trzech kategoriach, opisanych w dostępnym na niniejszej stronie regulaminie Nagrody, jak i zapoznanie się z listą jej dotychczasowych laureatów.

W roku 2018 nadal winniśmy koncentrować się wokół zagadnień digitalizacji kolekcjonerskich zbiorów pod hasłem „Digitalizacja prywatnych kolekcji – jak ją zrealizować dla dobra dziedzictwa narodowego?” Digitalizacja była tematem forum w dniu 10 listopada 2017 roku, zorganizowanego we współpracy z zasłużonymi dla dziedzictwa narodowego instytucjami – Domem Spotkań z Historią oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Jego najważniejszym efektem jest deklaracja przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie włączenia problematyki kolekcjonerstwa do programu KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów. Miejmy nadzieję, że program, niezależnie od zmian w strukturach administracji państwowej, będzie kontynuowany. Kolejnym efektem wspomnianego forum będzie seminarium na temat norm opisu, dla celów digitalizacji, dokumentów życia społecznego, które we współpracy z Biblioteką Narodową zaplanowano na koniec I kwartału 2018 roku.

Aktualne pozostają wnioski i ustalenia seminarium „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”, opublikowane na www.kolekcjonerstwo.pl, które 20 listopada 2015 roku odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie. Są one równie ważne dla trzech środowisk: kolekcjonerów, naukowców i reprezentantów świata kultury. Wyrażamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione w prowadzonych pracach ustawodawczych na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Deklarujemy gotowość współpracy z uczelnią zainteresowaną badaniami kolekcjonerstwa, w tym aktualizacją katalogu kolekcjonerów autorstwa profesora A. Ryszkiewicza. W celu upowszechniania wiedzy o naszych dokonaniach zachęcam do aktywnego udziału w konferencjach naukowych. Proszę o nadsyłanie informacji o ich zakresie i tematyce kolekcjonerskich wystąpień.

Wspierajmy wszelkie internetowe inicjatywy służące budowaniu dorocznego „Kalendarium Kolekcjonerstwa”, podając daty i miejsca kolekcjonerskich zdarzeń: aukcji, giełd, targów, konferencji, wystaw, wydawnictw, imprez etc. Osobom zasilającym mnie informacjami o kolekcjonerskich „Datach i Faktach” serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze!

Zapraszam do współpracy!

Ryszard Kruk