Kolekcjonerstwo interdyscyplinarnie - konferencja w Lublinie!

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”  Przyjęto moje wystąpienie. Chcę poruszyć następujące tematy: Misją prywatnego kolekcjonerstwa jest gromadzenie dóbr kultury i poszerzanie wiedzy na ich temat celem ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Kolekcjonerzy przyczyniają się do budowy zasobów muzealnych, są organizatorami wystaw i autorami publikacji promujących dorobek polskiej kultury. Kolekcjonerstwo nie jest objęte wspierającymi go ustawowymi regulacjami; w strukturach państwowych oraz ośrodkach naukowych brak instytucji dedykowanej mecenatowi państwa i nauki nad tymi zagadnieniami.Autor analizuje definicje kolekcjonerstwa, dążąc do zbudowania jego pomostu z nauką. Wskazuje kierunki zainteresowań kolekcjonerów w XXI wieku obejmujące różne dyscypliny nauki. Proponuje wprowadzenie statusu „kolekcjoner rejestrowy”, co może być wstępem do ułożenia relacji kolekcjonerów ze strukturami państwa oraz światem kultury i nauki. Biorąc pod uwagę niedostatki w badaniach kolekcjonerstwa, sugeruje rozważenie nadania mu statusu interdyscyplinarnej pomocniczej nauki historii. Pilnym zadaniem jest digitalizacja prywatnych kolekcji. Jej brak powoduje, że są one w nikłym stopniu dostępne dla nauki i muzeów. Obserwujemy zjawisko „osieroconych” kolekcji i rozparcelowywanie zbiorów; bezpowrotnie ginie gromadzona przez lata wiedza ich właściciela. Dla jego realizacji autor proponuje podjęcie przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych trzech kierunkowych działań. Autor podkreśla, że deklaracjom o znaczeniu kolekcjonerstwa dla dziedzictwa narodowego winny towarzyszyć interdyscyplinarne programy badawcze, regulacje prawne, w tym podatkowe, zaś pomostem do budowania relacji nauka – kolekcjonerstwo może stać się Nagroda „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego. http://www.konferencja-tygiel.pl/