Katalog Spółek Akcyjnych Polski Międzywojennej i Emitowanych Akcji

Zachęcam do zapoznania się i korzystania ze stworzonej przez wybitnego kolekcjonera mec. Leszka Koziorowskiego bazy „Historii Polskich Spółek Akcyjnych”, gdzie sukcesywnie są publikowane wszelkie dostępne wiadomości o polskich spółkach akcyjnych, a w dalszej przyszłości oprócz bazy spółek, bazy osób, lokalizacji i kalendarium, pojawi się także baza polskich papierów wartościowych. www.historiafabryk.pl