2015 – Rok Kolekcjonerstwa

 

Rok 2015 – Rok Kolekcjonerstwa

Czy można dedykować jakiejś sprawie rok kalendarzowy bez komitetu honorowego, etatowego aparatu, wydatków na papier firmowy i wizytówki, etc.?Chcę udowodnić, że można, ale tylko wtedy, kiedy za sprawą stoi piękna idea i krąg oddanych jej ludzi.

Warunki powyższe spełniakolekcjonerstwo, bo służywprost ochronie dziedzictwa narodowego, a za nim stoją szeregi oddanych sprawie ludzi, różnych, od przysłowiowego listonosza do biznesmana, od maturzysty do profesora, od mieszkańca małej wioski do metropolii.

Kolekcjonerstwo służy poszerzaniu naszej pozazawodowej wiedzy, dlatego jest w nas, kolekcjonerach, sporo romantyzmu.Twardo jednak stąpamy po ziemi, bo wiemy, że budowanie kolekcji wymaga czasu i kapitału, a i pierwszego, i drugiego jest zawsze za mało.Dlatego postawmy sobie w „Roku 2015 – Roku Kolekcjonerstwa” trzy konkretne,mierzalne zadania:

  • Rok kolekcjonerstwa–zadanie pierwsze.Zorganizujmy „okrągły stół”: nauka – kolekcjonerzy, aby naukowcy dowiedzieli się więcej o kolekcjach, a kolekcjonerzy zasięgnęli rady, jak fachowo opracowywać zbiory. Winno to dać podstawy do nadania kolekcjonerstwu statusu pomocniczej nauki historii. Czy urzędnicy resortu odpowiedzialnego za kulturę i dziedzictwo narodowe dołączą do obrad?
  • Rok kolekcjonerstwa– zadanie drugie.Poszerzmy wiedzę społeczeństwa o naszym dorobku. Do znanego już w środowisku „Kalendarza Kolekcjonera” dołóżmy wspólnym wysiłkiem listę kolekcjonerskich wystaw, konferencji i publikacji. Pokażmy naszą siłę!
  • Rok kolekcjonerstwa–zadanie trzecie.Wywalczmy wsparcie państwa dla digitalizacji kolekcjonerskich zbiorów. W dotychczasowych działaniach tak zwanych centrów kompetencji, znajdujących się pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i przygotowywanych programach brakło odniesienia do środowiska kolekcjonerów – zmieńmy ten stan!

Powyższe nie wymaga wielkich nakładów – od nas bliższej wzajemnej współpracy, a od właściwych dla sprawy urzędów prawidłowego odczytania ich misji.

Zapraszam wszystkich do współpracy od zaraz, bo rok ma tylko 365 dni.

Ryszard Kruk www.kolekcjonerstwo.pl