Definicja kolekcjonerstwa - Wikipedia i mój punkt widzenia

Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii. Wikipedia: Kolekcjonerstwo (łac. collectio – zbiór) – zbieractwo, świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym, topograficznym lub chronologicznym w celu tworzenia zbiorów, wystaw i pokazów. Najczęściej w formie amatorskiej jako hobby.

Mój punkt widzenia. Odpowiada mi definicja kolekcjonerstwa autorstwa noblisty Orhana Pamuka, zgodnie z którąGromadzenie rzeczy przeradza się w kolekcjonowanie, gdy pojawia się opowieść, która łączy jedno z drugim[1]. Musi ona wedle mnie być rozszerzona o wymóg zawarty w definicji Krzysztofa Pomiana, aby wskazane w definicji Pamuka „rzeczy” były „poza obszarem czynności gospodarczych[2].1. O. Pamuk, Muzeum niewinności, cyt. za I. Klementowska, Przedmioty nigdy nie są niewinne, wywiad z Deyanem Sudjicem, „Gazeta Wyborcza”, 11.10.2014. [nr 237 z 11 X 2014, s….. ].

2. Na ten aspekt zwraca uwagę Kamila Kłudkiewicz, vide: K. Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2017, s. 10-15.