Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa - ZBIERAMY INFORMACJE!

Proszę o nadsyłanie informacji o pracach habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich  dotyczących kolekcjonerstwa. Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu, NID, Warszawa 2020,  Dr Milena Wożniak-Koch, rozprawa doktorska, Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki. Promotor: prof. dr hab. Antoni Ziemba, Warszawa, marzec 2020.  Wykład prof Tomasza de Rosset Czym były polskie muzea kiedy nie było Polski?  https://www.youtube.com/watch?v=jD_g6VioGDI  Magdalena Białonowska, Katarzyna Mączewska, Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność. 2021, Dr Dariusz Kacprzak, Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939, Warszawa 2015, seria: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6 POBIERZ  

By skreślić historię naszych zbiorów. Polskie kolekcje artystyczne - przeczytajcie!

Autor książki Tomasz F. de Rosset: Kolekcja artystyczna jest dla mnie tworem celowym, będącym wyrazem kreatywności człowieka. Niekoniecznie jednak musi być efektem uświadomionych dążeń estetycznych, naukowych czy też światopoglądowych, niekoniecznie też musi być oparta na osobistej pasji, wrażliwości lub gruntownej wiedzy i znawstwa sztuki. Kolekcjonerstwo bowiem pozostaje istotnym elementem charakterystyki kultury w danej epoce, nawet wówczas, kiedy motywacji dostarczają mu tak niskie postawy jak snobizm lub przelotna moda oraz kiedy kolekcje budowane są na podstawie uproszczonych, obiegowych sądów i ocen. Także i wtedy - jako fakt antropologiczny - jest ono odzwierciedleniem aksjologicznych hierarchii, a może nawet szczególnie wtedy, bo nie dominuje tu indywidualna wiedza ani wrażliwość. Ale nie może być to tylko zbiór dekorujący "bogate apartamenta", tworzący jedynie bogaty w obrazy, dzieła sztuki i cenne przedmioty użytkowe wystrój rezydencji arystokratycznej czy burżuazyjnej, jaki cechował ją i wyróżniał zawsze - czy to na wsi, czy to w mieście - i jaki powstawał automatycznie, w zasadzie sam z siebie, z fortuny i kultury danego rodu (lub postaci), z pokolenia na pokolenie (lub jednorazowo). INFO