Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa

Zbieram informacje o aktualnie obronionych pracach habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich  dotyczących kolekcjonerstwa. Proszę o nadsyłanie informacji!