Moje publikacje, wystawy i wystąpienia na konferencjach, których podstawą są moje zbiory!

TEKSTY W "ALMANACHU MUSZYNY": Doktor Seweryn Mściwujewski. Lekarz zasłużony dla Muszyny. Wspomnienie w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. AM 2014, s. 195-202, Marian Trzebiński - malarz krynickich pocztówek, AM 2013, s. 183-192, Czy w Łomnicy był obiekt obronny?, AM 2012, s. 249-251, Pieczęcie (z lat) 1845-1945 z terenu historycznego "państwa muszyńskiego", AM 2011, s. 161, Lekarze dźwignią rozwoju Krynicy. Pamiętniki zjazdów lekarzy w Krynicy w latach 1926-1937, AM 2009, s. 131-139. Kazimierz Pułaski. Trzy rocznice, AM 2009, s. 171-172, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, AM 2008, s. 159-168, Statut i budżet  Komisji Zdrojowej w Krynicy sto dziesięć lat temu, AM 2007, s. 187-193, Projekt pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy według Władysława Klimczaka (1878-1929), AM 2006, s. 235-237, Zarys granic zamku w Muszynie według dawnych pocztówek, AM 2004, s. 97-102, Recepisy pocztowe (z lat) 1870-1945. Muszyna, Krynica, Żegiestów, AM 2003, s. 91-103, Krynica na dawnej pocztówce, AM 2002, s. 120-135, Żegiestów na dawnej pocztówce, AM 2001, s. 145-157, Muszyna na dawnej pocztówce, AM 2000, s. 133-144,  Kopiec Pułaskiego w Krynicy - dobrem narodu, AM 1999, s. 108-120, Stęczyński w Muszynie, AM 1997, s. 80-86. TEKSTY W PRACACH ZBIOROWYCH POKONFERENCYJNYCH: Muzea prywatne ważny element ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego. Muzea domowe, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2021, Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera - kolekcjonerzy na rzecz muzeów i ochrony dziedzictwa narodowego, Dziedzictwo Kunstkamery?, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021, Kolekcjonerstwo - koniecznie interdyscyplinarnie, Tygiel, UMCS, 2020, Anatomia polityki historycznej - bez kolekcjonerstwa ani rusz!, Studia i szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce, Tom 2, UKW Bydgoszcz 2020, str . 171-187, Odzwierciedlenie uzdrowiskowych funkcji Krynicy, Muszyny i Żegiestowa na pocztówkach z przełomu XIX i XX w., Kultura Uzdrowiskowa w Europie. Tom XII, Wrocław 2020, s. 101-119 Zjazdy lekarzy w Krynicy w latach 1926-1937. Lekarze byli dźwignią rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy. Kultura Uzdrowiskowa w Europie. Tom XI, Wrocław 2019, s. 141-157., Muzea a organizacje pozarządowe, w tym kolekcjonerzy - dylematy współpracy, Tom VIII "Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", Sierpc 2017. Czy doświadczenia XX wieku spowodują, że kolekcjonerstwo XXI wieku dopracuje się statusu pomocniczej nauki historii – punkt widzenia kolekcjonera, UMK Toruń 2014. WYSTAWY: Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodleglosci, Muszyna 2018, O wizycie, ktora zakołysała Krynicą, Krynica 2017, Kraków 2017, Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce, Muszyna 2008, Stara Lubowla 2009, Krynica 2010, Warszawa 2011, WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH: Dziedzictwo Kunstkamery, MN Ziemi Przemyskiej (03.12.20) NAGRANIE (od 2.58) Od Feliksa Jasieńskiego do Marka Roeflera – kolekcjonerzy na rzecz muzeów. Historia opowiedziana przez przedmioty, Uniwersytet Gdański (26.06.21) Historia i kultura nadpopradzkich miejscowsci opowiedziana na pocztówkach. Dobre rady kolekcjonera dla doktorantów.