Kobiety w Kolekcjonerstwie - blog Bernadetty Czapskiej

Blog wedle autorki jest upomnieniem się o polskie kolekcjonerki i kustoszki kolekcji. Miejscem, w którym są wydobywane z niebytu, przestają być anonimowe. Gdzie zostaje odtworzone ich uczestnictwo w sferze kulturalnej, społecznej, artystycznej, a kolekcjonerska tożsamość włączona w nurt herstoryczny. Jest miejscem propagowania kolekcjonerstwa kobiet i przedstawienia kobiecych praktyk kolekcjonerskich. Warto ODWIEDZIĆ