Prawna problematyka upubliczniania prywatnych kolekcji w Polsce

Zachęcamy do lektury artykułu dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." opublikowanego w monografii red. P. Stec, P.P. Maniurka "Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna." wydanej przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO w 2015 r.

 

Artykuł dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." znajduje się TUTAJ i jest dostępny na licencji Creative Commons na warunkach Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora dr. Wojciecha Szafrańskiego. Treść licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Ze wstępu artykułu:     

    "Prowadzenie rozważań dotyczących problematyki prawnej kolekcjonerstwa (kolekcji) w Polsce w odniesieniu do praktyki, możliwe jest dopiero wtedy, gdy zna się sferę rodzimego kolekcjonerstwa. Dlatego też na wstępie warto poczynić kilka uwag, które pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania kolekcjonerów w Polsce po 1989 r. oraz samej specyfiki zjawiska kolekcjonowania, wynikającego z istniejących warunków prawno-ekonomicznych."

Doktor Wojciech Szafrański jest absolwentem prawa na WPiA UAM, redaktorem "Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki", współredaktorem wraz z dr Alicją Jagielską-Burduk "Kultura w praktyce", z-cą redaktora naczelnego "Santander Art & Culture Law Review" i autorem książek, opracowań, artykułów, recenzji, katalogów wystaw.