Błękitna Tarcza - Znak Zachwatowicza

.

Podczas konwencji w Hadze w roku 1954 przyjęto system oznakowania obiektów zagrożonych konfliktami zbrojnymi. W niektórych krajach, w tym w Polsce, przyjęto je jako oznaczenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Warto pamiętać, że autorem emblematu był profesor Jan Zachwatowicz.