Aukcja - znaczki i okres przedznaczkowy

.

Zakończy się ciesząca się sporym zainteresowaniem internetowa aukcja filatelistyczna, cenne dla edukacji opisy. Katalog będzie TUTAJ