765. "okrągłą" rocznicę lokacji Krakowa uczciłem kolekcjonersko/edukacyjną wystawą moich zbiorów!

.

ZAPRASZAMY O GODZ 15 NA IV OPROWADZENIE AUTORSKIE PO WYSTAWIE „KRAKÓW KRUKÓW" w 765. rocznicę jego lokacji - w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w Gmachu Głównym. Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Ryszard Kruk i Bożena Mściwujewska-Kruk. FOTO