Wystawa prac Nowosielskiego z prywatnych kolekcji

.

Finał wystawy. Wystawa prezentuje dzieła Jerzego Nowosielskiego z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, kolekcji Teresy i Andrzeja Starmachów, kolekcji Anny i Jerzego Staraków oraz innych prywatnych kolekcji. Wystawę można oglądać w budynku Spectra, przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie. INFO