Miejskie węzły narracyjne. Gdzie, jak i dlaczego opowiadać o Warszawie? Seminarium Warszawskie

.

Zachęcam do udziału kolekcjonerów! Seminarium jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy informują że podczas seminarium zastanowimy się m.in.:nad formami ochrony stołecznego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, nad zagrożeniami czyhającymi na zabytki warszawskie, nad stratami dorobku kulturowego naszego miasta w ostatnich dwóch dekadach, nad stołeczną spuścizną negatywną bądź niechcianą, nad sposobami waloryzowania dziedzictwa, nad tym, gdzie powinno się chronić ruchome elementy dziedzictwa kulturowego Warszawy. INFO