Kolekcjonerzy Art Deco - nie przeoczcie tej wystawy!

.

Ostatni dzień wystawy Elie Nadelman – polski prekursor Art Deco. Elie Nadelman (1882 - 1946) jest uznawany na świecie za jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 1. połowy XX w., pioniera wielu nurtów sztuki i prekursora Art Deco. Jego sztuka znajduje się we wszystkich najbardziej znaczących muzeach, głównie w Stanach Zjednoczonych i Francji. Niestety w Polsce dotychczas miała miejsce tylko jedna wystawa tego artysty, w roku 2004 w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowe w Warszawie. Teraz tę wybitną twórczość przybliży polskiemu odbiorcy wystawa dzieł Nadelmana, którą od 10 maja do 10 września 2022 roku będzie można oglądać w Wejman Gallery w Warszawie. Dzięki staraniom Fundacji Art & Modern na ekspozycji zaprezentowane zostaną dwie unikatowe, wykonane w karraryjskim marmurze Idealne głowy, które powstały podczas pobytu Nadelmana w Paryżu w latach 1904-1911. Towarzyszyć im będą rysunki i grafiki odzwierciedlające prowadzone przez artystę poszukiwania doskonałej formy i linii, a w konsekwencji idealnego piękna. Piękna, które tak bardzo zachwyciło potentatkę kosmetyczną Helenę Rubinstein, że w 1911 roku kupiła wszystkie prace z londyńskiej wystawy artysty. Dzieł zapowiadających Art Deco, które zdominuje europejską i amerykańską estetykę dopiero 20 lat później, w okresie międzywojennym. INFO