Aukcja DA Koller - obiekty "nie z tej ziemi"

.

Przejrzyjcie KATALOG aukcyjny, bo w nim meteoryty, skamieniałości etc, no i ciekawy polonik - model kopernikańskiego układu słonecznego z przełomu XVIII i XIX wieku ZOBACZ