"RAMA DO OBRAZU" - ważna wystawa dla kolekcjonerów!

.

Ostatni dzień wystawy! Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu zaprasza! Cykl „Z bliska. Spotkania z konserwacją” rozpoczyna się wystawą „Rama do obrazu”, prezentującą zakres działań Pracowni Konserwacji Ram i Pozłotnictwa, na przykładzie wybranych realizacji projektowych i pozłotniczych z ostatnich kilku lat. Bezpośrednią inspiracją do przygotowania wystawy prezentującej problematykę opraw dawnych dzieł stała się odnaleziona w 2016 r. tablica inskrypcyjna z dawnego epitafium Hildebrandów ze Skwierzyny. Tablica bez swej ozdobnej ramy jest zabytkiem bardziej historycznym niż artystycznym. W czasach nowożytnych obraz i rama stanowiły jedność, nie wartościowano ich, gdyż jedno nie mogło funkcjonować bez drugiego. Perspektywę tę zmienił dopiero wiek XX i dziś częściej zadajemy sobie pytanie, co jest ważniejsze – obraz czy rama? Wystawie towarzyszy niewielkie wydawnictwo – katalog z esejami i notami dotyczącymi poszczególnych obiektów – oraz szeroko zakrojony program edukacyjny, liczne spotkania na wystawie, oprowadzania kuratorskie i wykłady specjalistów. Temat konserwacji ram wydaje się szczególnie interesujący i nieoczywisty w kontekście muzealnych ekspozycji. Obejmuje kwestię niezbędnego podporządkowania się kolorystyce i charakterowi obrazu wedle współczesnego gustu, ale i niezbędnego uszanowania pierwotnej techniki i estetyki zabytkowej ramy. Osobnym zagadnieniem jest projekt i dobór nowego obramienia. Wystawa jest próbą przedstawienia dylematów występujących codziennie w muzealnej praktyce. INFO