Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - Pierwsza wystawa ! Wielkie wsparcie ze strony kolekcjonera Kuby Kozłowskiego

.

Ostatni dzień wystawy poświęconej 6 uzdrowiskom ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Szkło, Lubień, Niemirów, Morszyn, Truskawiec i Druskieniki – wszystkie te miejsca stanowiły wówczas słynne źródła wód naturalnych). Przedstawia dzieje oraz funkcjonowanie tych uzdrowisk do 1939 roku. Ekspozycja ma charakter autorsko-kolekcjonerski i prezentuje archiwalia, ikonografię oraz muzealia ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego (pomysłodawcy i autora scenariusza). INFO