„Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie i badawcze o. Nikolausa von Lutterottiego OSB (1892–1955)"

.

Zakończy sie wystawa w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Nikolaus von Lutterotti, ostatni przeor zgromadzenia benedyktynów w Krzeszowie będzie bohaterem wystawy, którą będzie można mogli oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. To postać niezwykle zasłużona dla śląskiej kultury. Jego opracowania z zakresu historii sztuki i sztuki cysterskiego Krzeszowa uczyniły go najwybitniejszym znawcą perły śląskiego baroku, a także czynnych w niej artystów z Michaelem Willmannem na czele. Znacznie mniej znana jest zgromadzona przez niego kolekcja, która po II wojnie światowej zachowała się w całości i liczy kilkanaście tysięcy eksponatów! Na wystawie pokażemy jej część – obrazy na szkle, ponad 500 grafik o tematyce religijne, odpustowej i dewocyjnej oraz książki i artykuły autorstwa Lutterottiego. INFO