Nowa inicjatywa Fundacji Ari Ari - muzea prywatne.

.

Ambitny program - trzymam kciuki! Cele zapowiedziane przez organizatorów. Program ma na celu zorganizowania stałej struktury rzecznictwa i monitorującej dla poprawy i zmian prawa, praktyki i warunków działania organizatorów i twórców prywatnych, społecznych, niepublicznych i nieformalnych muzeów, kolekcji, galerii, archiwów. Kontynuujemy serię spotkań prywatnych i społecznych muzealników, tym razem pod hasłem: Federacja. Muzea prywatne. Potrzebna jest podjęcie rozwiązywania najpilniejszych problemów, szczególnie:

* konsolidacja środowiska prywatnych muzealników i kolekcjonerów w Polsce,
* zabieganie o równe traktowanie i równe praw dla prywatnych muzeów i kolekcjonerów,
* zapewnianie równego dostępu do finansowania i partycypowania w środkach publicznych,
* stworzenie formuły współpracy pozwalającej na wspólne rozwiązywanie problemów i rozwijanie muzealniczych działalności.
Proponujemy debaty, diagnozy, rozmowy oraz szkolenia, podczas których uczestnicy będą wspólnie opracowywać pomysły na dobre, sprawiedliwe prawa i przepisy, twórczą i efektywną współpracę, skuteczne promowanie i udostępnianie muzeów, jak i finansowanie muzealniczej i kolekcjonerskiej działalności.

Zamierzenia POBIERZ