Wyniki analizy pod kątem opcji "kup całość"

.

Na aukcji Warszawskiego DA zaoferowana była Aukcja ze zbiorów kolekcjonera: LASKI, GRAFIKA, VARIA. Nie ulega wątpliwości, że jest to kolekcja zbudowana w oparciu o temat przewodni. Postawiłem pytanie czy wprowadzenie opcji "kup całość" mogłoby uratować zbiór przed rozsypką i jaki powinien byc wtedy poziom ceny?. Analizą objąłem 64 pozycje, za które uzyskano 21 tysięcy złotych, przy sumie cen wywoławczych na poziomie 11 tysięcy złotych, a dolnym szacunku 20 tysięcy złotych, zaś górnym 31 tysięcy. Uzyskana cena odpowiada sumie dolnego szacunku KATALOG