Wystawa Kolekcji Rytel "Jan Tarasin – Poza horyzontem"

.

Wernisaż wystawy - organizatorzy piszą: Obrazy Jana Tarasina inspirują do poszukiwania, analizowania, odkrywania i przekraczania granic. Częścią spuścizny po artyście są także teksty, które prowokują do zmiany punktu widzenia – używając współczesnych terminów – Jan Tarasin zachęca do opuszczenia dobrze znanej strefy komfortu, gdyż każdy krok postawiony poza jej brzeg pozwala na budowanie nowych doświadczeń nie tylko estetycznych. Artysta opisując przykłady na przesuwanie granic zwraca uwagę, że podobnie było np. w przypadku rewolucyjnych, na ówczesne czasy malarzy impresjonistów – którzy obecnie stanowią kanon w historii sztuki. Horyzont, zarówno w znaczeniu fizycznej linii widnokręgu jaki i elementu ograniczającego światopogląd, to temat podejmowany przez Jana Tarasina już w latach 60. XX w. Między innymi dlatego monumentalna kompozycja Brzeg, eksponowana podczas VIII Biennale w Săo Paulo z 1965 roku, stała się inspiracją do stworzenia wystawy wybranych dzieł Jana Tarasina z Kolekcji Rytel. INFO