Wystawa ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego, laureata Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego

.

Ostatni dzień ważnej wystawy!  Na Kresy po zdrowie! O uzdrowiskach na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej!"poświęcona ponad 500-letniej historii lecznictwa uzdrowiskowego i balneologii na Kresach. To już trzecia odsłona (po Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie) wystawy opartej o pomysł, zbiory i teksty Tomasza Kuby Kozłowskiego, przygotowana wspólnie przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, Muzeum Częstochowskie i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Kuratorami wystawy są Tomasz Kuba Kozłowski (DSH) i dr Marcin Gapski (MZWDR)W ramach nowej edycji - zorganizowanej dzięki zaangażowaniu projektowemu, technicznemu i finansowemu MZWDR w Lublinie - pokazujemy kilkaset obiektów z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego, dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oraz ikonografię i obiekty udostępnione przez Bibliotekę Narodową, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Częstochowskie i Muzeum Stomatologii Piotra Kuźnika. Partnerami wystawy są Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Wernisaż odbędzie się w historycznym budynku dawnego Pawilonu Wystawowego z 1909 roku, w którym później mieściło się Muzeum Higieniczne. Uwaga: choć to pierwszy kwietnia to nie jest to żart primaaprilisowy! Serdecznie zapraszamy!
www.facebook.com/SwiatKresow
www.facebook.com/MZWDR
www.facebook.com/MuzeumCzestochowskie
www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria