Wystawa “Krucha materia. Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

.

Ostatni dzień wystawy! W grudniu 2022 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie stało się posiadaczem blisko 2 tysięcy obiektów pochodzących z dawnego depozytu książąt Sanguszków.  Wśród nowych nabytków znalazło się 568 przedmiotów szklanych, pochodzących z okresu od końca XVII do początku XX wieku i reprezentujących najważniejsze ośrodki szklarskie w Polsce i w Europie. Najciekawsze szkła z tego zbioru prezentowane są na co dzień w tarnowskim Ratuszu i w oddziałach Muzeum: w Zamku w Dębnie i we Dworze
w Dołędze. Kolekcja szkła tarnowskiego Muzeum jest jednak znacznie większa i bogatsza. Znajdują się w niej także inne obiekty pochodzące z dworu w Gumniskach, przedmioty szklane, które jako tzw. mienie podworskie trafiło do zbiorów z innych  okolicznych dworów: w Partyniu, Brniu, Zbylitowskiej Górze, jak również liczne dary, nabytki i przekazy gromadzone w Muzeum od 1945 roku. Ten ciekawy i różnorodny zbiór liczy obecnie przeszło 2 tysiące pozycji inwentarzowych i jest systematycznie wzbogacany o nowe obiekty. Część z nich, na co dzień znajdująca się muzealnych magazynach, zostanie zaprezentowana na wystawie: „Krucha materia”. Szkło ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie Będą to zarówno obiekty najciekawsze i najcenniejsze obiekty jak również takie, które zostały wybrane ze względu na ich kształt, technikę wykonania i użyty materiał (szkło barwione, dwuwarstwowe i inne).

Na ekspozycji znajdą się szkła polskie z hut w Lubaczowie, Nalibokach i Cudnowie, stanowiące kontynuację ekspozycji udostępnianej w tarnowskim Ratuszu, a także nigdy nie pokazywane, w takim zestawieniu, szkła śląskie, czeskie, empirowe, biedermeierowskie, secesyjne, angielskie kryształy czy współczesne szkła polskie, wyprodukowane m.in. w tarnowskiej Hucie Szkła Gospodarczego.

Każde szkło jest inne i niepowtarzalne, nawet te stanowiące część większych serwisów stołowych, nieznacznie różnią się pomiędzy sobą.

Osobą, która przed laty zadecydowała o profilu tej kolekcji była p. Paulina Chrzanowska, kierownik Działu Sztuki i wieloletni dyrektor tarnowskiego Muzeum. Nam pozostaje jedynie podziwiać jej trafny gust w doborze obiektów oraz kontemplować ich nieprzemijającą urodę.

Kurator wystawy: Barbara Bułdys.  INFO