Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego

.

Prezentowane na wystawie w pomieszczeniach Zamku Lubelskiego plakaty stanowią część kolekcji sztuki współczesnej zebranej przez Irenę Hochman i Tadeusza Mysłowskiego – wywodzących się z Lublina marszandki i artysty, którzy swoje życie związali z Nowym Jorkiem. Obiekty, nazywane przez Tadeusza Mysłowskiego kwiatami ulicy, pochodzą przede wszystkim z przypadających na lata 60. ubiegłego wieku czasów studiów artysty w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stanowią interesujący dokument epoki, w który wpisuje się fenomen tak zwanej polskiej szkoły plakatu. Kolejny etap budowania zbioru zainicjował wyjazd do Nowego Jorku w 1970 roku. Ulice polskich miast, zapamiętane jako „galeria” zapewniająca stałą obecność sztuki w codziennym życiu niezależnie od statusu społecznego, zastąpiły wizyty w galeriach sztuki i muzeach, do dziś pozostające jednym z rytuałów osobistego doświadczania miasta przez Kolekcjonerów.

Strukturę wystawy tworzy sześć stref odwołujących się do wątków tematycznych. Prezentowane w nich plakaty dają szeroki przegląd tendencji obecnych w tej dyscyplinie sztuki. Ekspozycja sygnalizuje różnorodność medium, rysujące się analogie formalne i wzajemne zależności, a także cechy odrębne, które budują ten niejednolity, wielowymiarowy konglomerat.


Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego
Zamek Lubelski, 7 lipca 2023 – 31 grudnia 2023

Kuratorki wystawy: Anna Hałata, Klara Sadkowska  INFO