Inauguracja Akademii Fukierowskiej!

.

Głównym celem Akademii jest integracja środowiska twórczego, opiniodawczego i edukacyjnego wokół idei reprezentowanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, ale również wskazanie rekomendacji do wykorzystania dla potrzeb planowanego w najbliższej przyszłości Muzeum Fukierowskiego SHS, a także popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki, kultury, architektury, historii Fukierów i winiarni.
Akademia Fukierowska swoje działania w początkowym okresie koncentrować będzie wokół comiesięcznych spotkań, odbywających się w sali Kominkowej w kamienicy Fukierowskiej. W trakcie otwartych spotkań prezentowane będą (w formie wykładu popularno-naukowego, prelekcji, czy wydarzeń artystycznych) różne aktywności wyrażające wartości, idee i treści, które składają się na program naukowy i edukacyjny planowanego Muzeum.
<img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t9e/1/16/1f4d6.png" alt="