Pocztówki z widokiem na Zamek

.

Ostatni dzień wystawy. Pocztówka to nie tylko pamiątka z podróży, to także znak czasu – forma utrwalenia miejsc czy wydarzeń szczególnie ważnych dla danej społeczności. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie, jaką pozwoli odbyć zwiedzenie wystawy historycznych kart pocztowych tematycznie związanych z Zamkiem Królewskim w Warszawie – przedstawiających jego bryłę, wnętrza i najbliższe otoczenie i ujawniających często zaskakujące detale. Na wystawie zobaczyć można ponad 300 pocztówek pochodzących z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Ppogrupowano je w układzie tematyczno-chronologicznym: bryła i wnętrza Zamku, pałac Pod Blachą, plac Zamkowy, Nowy Zjazd (obecnie aleja „Solidarności”), Krakowskie Przedmieście i panoramy, co daje możliwość prześledzenia zachodzących zmian, np. w zabudowie czy komunikacji.

Dodatkowym zamysłem było pokazanie różnorodności pocztówek pod względem estetyki, jakości technicznej czy wierności odwzorowania obrazu, czemu służą m.in. zestawienia takich samych widoków w różnych wydaniach. Pocztówki przedstawiają wygląd Zamku od końca XIX wieku po współczesność. Na ekspozycji zaprezentowano także w zarysie historię karty pocztowej.

Oprócz pojedynczych pocztówek w zasobie znajduje się również 18 zestawów. Tylko nieliczne egzemplarze zostały zakupione, zdecydowaną większość stanowią dary, co także czyni tę ekspozycję wyjątkową.

Szata graficzna, tematyka i jakość kart pocztowych są świadectwem gustów i możliwości technicznych wydawców oraz potrzeb odbiorców. Niektóre znajdujące się w kolekcjach pocztówki pozostały niezapisane, ale część z nich zawiera korespondencję, która może stanowić ciekawe źródło informacji o sprawach codziennych i niecodziennych.

Dodatkową atrakcją zaplanowaną na grudzień 2023 roku dla zwiedzających wystawę jest możliwość skomponowania własnej elektronicznej pocztówki na podstawie wykonanego na miejscu zdjęcia na tle Zamku. Będzie to wyjątkowa pamiątka z wizyty.

Kuratorka wystawy: Joanna Czupryńska
Autor scenografii: Piotr Kubiak

INFO