Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania

.

Bardzo kolekcjonerska konferencja na UMK w Toruniu Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry. Problematyka konferencji związana będzie z zagadnieniami obejmującymi specjalistyczne badania archiwaliów, diagnostykę stanu zachowania obiektów zabytkowych, metodykę prac konserwatorskich-restauratorskich, zagrożenia związane z przechowywaniem oraz ekspozycją zabytków archiwalnych, a także ich ochroną. Pragniemy zachęcić do szerokiej wymiany doświadczeń zarówno środowisko archiwistyczne, konserwatorskie oraz innych specjalistów badających zabytki w obszarze sztuki oraz nauk humanistycznych i ścisłych. INFO