Estera Karp - wystawa wsparta z kolekcjonerskich zbiorów

.

Finał wystawy! Wystawa twórczości polskiej artystki żydowskiego pochodzenia czynna w Muzeum Historycznym w Skierniewicach. Estera Karp urodziła się w Skierniewicach w 1897 roku i twórczością wpisała się w historię École de Paris. W latach 20. związana z awangardą łódzką, skupioną wokół grupy „Jung Jidysz”. Wyjechała następnie do Paryża, by czerpać z bogactwa ówczesnej światowej stolicy sztuki. Zmarła samotnie we Francji w 1970 roku (w Créteil pod Paryżem), a jej twórczość uległa zapomnieniu. Dziś jest odkrywana na nowo, dzięki pasji kolekcjonerów i zainteresowaniu historyków sztuki i muzeów. INFO