Świat rzeczy szlacheckiego dworu - bardzo kolekcjonerska konferencja

.

Organizator Książnica Cieszyńska. Badania nad światem przedmiotów i standardem życia szlachty chociażmają już swoją tradycję nieustannie budzą zainteresowanie. Ciągleodkrywamy nowe obszary poszukiwań w zależności od przyjętejmetodologii czy wykorzystywanych źródeł. Nadal też brakuje pogłębionychdyskusji nad tą tematyką. Dla historyka istotny jest fakt, że nie możnabadać historii człowieka, wykluczając otaczający go świat przedmiotów,przestrzeń kultury materialnej, która stała się wytworem rąk ludzkich i przestrzenią kulturową, w której toczyło się ludzkie życie. Interesuje nas zagadnienie kategoryzacji przedmiotów w obrębie magnackich i szlacheckich dworów – kobiece / męskie, ekskluzywne / codzienne, cenne / tanie – oraz interpretacja źródeł będących świadectwem ludzkiego przywiązania do rzeczy, chęci posiadania i gromadzenia przedmiotów cennych i pięknych, ich roli w dworskiej polityce prestiżu. INFO